Available courses

Baza nagrań konkursowych zawiera nagrania śpiewu/odgłosów w formacie mp3, różnych ptaków polskich, których nazwy wymienione w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.
Dostęp do bazy nie wymaga zakładania konta.